کتاب درسهای دموکراسی برای همه (حسین بشیریه)

18,000 تومان

خرید کتاب درسهای دموکراسی برای همه (حسین بشیریه)

 

مقدار:

توضیحات

کتاب درسهای دموکراسی برای همه (حسین بشیریه)

انتشارات نگاه معاصر منتشر کرد: کتاب درسهای دموکراسی برای همه برای همه کسانی نوشته شده است که به فهم بهتر و درست تر مفاهیم،نهادها و فرآیندهای عمومی دموکراسی به عنوان حکومت و به عنوان شیوه زندگی علاقمندند.معمولا کتابهای علم سیاست برای دانشجویان و کارشناسان سیاسی نوشته میشود؛اما با گسترش تجربه مشارکت و رقابت سیاسی در سطح عموم مردم،به شیوه هایی که هم اینک در ایران شاهد آن هستیم

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید