کتاب حاج قاسم (یازهرا)

18,000 تومان

خدایا! به آن تپش قلب ها قسمت می دهیم! خدایا! به آن رد پاها قسمت می دهیم! خدایا! به آن نمازهایی که در کنار این نهارها خوانده شد! خدایا! به آن جوانهای عاشقی که توی این سنگرها و کنار این نهارها شهید شدند! خدایا! به آن جنازه هایی که از «اروند» برنگشتند! خدایا! به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب آنها قسمت می دهیم! خدایا! آخرت ما را ختم به شهادت کن! خدایا! به این آبی که بچه ها در آن حرکت کردند قسمت می دهیم! جز شهادت برای ما نخواه… (برشی از متن

 

مقدار:

توضیحات

حاج قاسم (جستاری در خاطرات شهید  حاج قاسم سلیمانی)

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید