کتاب اقتصاد ایران (رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی )

65,000 تومان

خرید کتاب اقتصاد ایران:رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی (اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)

ناشر  علم
مولف : علی دینی ترکمانی

مقدار:

توضیحات

کتاب اقتصاد ایران:رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی (اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف)

نشر علم منتشر کرد:
اقتصاددانان مکتب مونیتاریسم (پول گرایی) و نیز پاره ای از مدافعان مکاتب دیگر اقتصادی، مبنای تورم در ایران را افزایش میزان نقدینگی، چه بر اثر سیاست های بانک مرکزی و چه بر اثر بی انضباطی مالی دولت، تلقی می کنند.

اهمیت و نقطه ی قوت کتاب علی دینی ترکمانی این است که چنین نگاهی را بر پایه رویکرد پست کینزی و اقتصاد سیاسی به چالش می کشد و علت اصلی تورم و رکود را در ناتوانی اقتصاد ایران در تبدیل نقدینگی به ظرفیت های تولیدی مولد، به علت سازمان تولید و نظام حکمرانی و نهادی ضعیف، می داند.

این موضوع به طور روشمند در فصول مختلف کتاب دنبال و نشان داده می شود که عوامل نهادی نظیر نهادهای موازی یا به اصطلاح ایشان “تو در تویی نهادی” موجب تضعیف “ظرفیت جذب” (توانایی اقتصاد در پیشبرد موفق فرایند انباشت سرمایه و همین طور توانایی اقتصاد در انتقال دانش علمی و فنی) شده است.

ضمن این که، بی انضباطی مالی و ناتوانی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت های تولدی مولّد کنترل کننده ی فشارهای تورمی محصول درونزاد و اجتناب ناپذیر تو در تویی نهادی است.
در حوزه سیاست گذاری اقتصادی نیز نگارنده به طور منطقی به نقد “اجماع واشنگتنی” و سیاست های “تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی” صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می پردازد.

مطالعات تطبیقی بالاخص مقایسه ی ایران و چین و مقایسه عملکرد تورم و نقدینگی در دوره ی پیش و پس از انقلاب، به فصول مختلف این کتاب غنا می بخشد…

مطالعه ی این کتاب را به همه ی کسانی توصیه می کنم که علاقه مند به فهم بهتر سازوکارهای پولی و مالی به ویژه ریشه ی اصلی نهادی تورم و رکود در چهار دهه ی اخیر ایران هستند.

دکتر دینی ترکمانی در کتاب خود با عنوان “اقتصاد ایران؛ رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی” سعی کرده است رویکردی بینا رشته ای و مبتنی بر ترکیب افق های مطالعات “اقتصاد توسعه انتقادی” و ” اقتصاد سیاسی رادیکال” اتخاذ کند و بر همین اساس چهارچوبی جدید و متفاوت از رسم مالوف برای تحلیل و بررسی مفاهیمی چون رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی ایران ارائه دهد.

کتاب به کمک این مبانی نظری و بر اساس اسلوب روش شناختی “واقع گرایی انتقادی” تلاش خود را معطوف تبیین و نقد جدی “نظریه مقداری پول” کرده و می کوشد تا آن را به چالش کشیده و مبنای جدید برای آن ارائه دهد.

این کتاب که شامل سخنرانی ها و مقالات نویسنده در نهادهای اجرایی و مجلات اقتصادی کشور است، در ده فصل منتشر شده است.

علی دینی ترکمانی متولد سال 1345 تهران، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می باشد. ویکارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد در دانشگاه تهران می باشد.

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید