هنر جنگ در بازار بورس (میلکان)

33,000 تومان

هنر جنگ در بازار بورس

قرن ها پیش از این یک ژنرال میدان دیده ی جنگی دیدگاه های خود را در مورد آیین نبرد در قالب رساله ی کوچکی گرد می آورد. او این رساله را به پادشاه وقت پیشکش می کند تا شاید در پیکارهای پیش روی کشور گره گشای مشکلات و مصایب نبرد باشد. اثر درخشان ژنرال سان زو از آن تاریخ تا به حال بارها و بارها به زبان مختلف به چاپ رسیده است. شوربختانه جنایت کاران بسیاری در طول تاریخ با استفاده از آرای این کتاب جنگ های بسیاری برافروخته اند و ویرانی های بی شماری روی دست بشر گذاشته اند. مشهور است که هیتلر، استالین، موسولینی و مانو از مشتری های پروپاقرص کتاب این فرمانده جنگی روزگار باستان بوده اند، کتاب مستطاب هنر جنگ.
هنر جنگ مجموعه ی فشرده ای از تاکتیک ها و تکنیک های جنگی است. در هم تنیدن استراتژی های نبرد با نگاهی به پیچیدگی های روحی و روانی انسان این نوشته را به اثری درخشان و تأمل برانگیز تبدیل می کند.
در این کتاب کوشیده ام بخشی از سخنان سان زو را با بعضی از مهم ترین و کاربردی ترین سرفصل های بازار بورس تطبیق دهم و البته شرح مختصری به آن اضافه کنم.

مقدار:

توضیحات

هنر جنگ در بازار بورس

سلمان امین

 

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید